TIA Solution

TIA kompleksowo obsługuje ubezpieczenia życiowe

Realizujemy wdrożenia produktów życiowych. Oferujemy również rozszerzenie TIA 7 o gotowy moduł obsługi produktów inwestycyjnych

diagrampl

Jako Partner TIA realizujemy wdrożenia TIA Solution w zakresie ubezpieczeń życiowych. Oferujemy Państwu zarówno pełne wdrożenia od etapu analizy wymagań organizacji, jak i wdrożenia pojedynczych produktów o charakterze grupowej i indywidualnej ochrony życia oraz inwestycji kapitałowych.

Moduł obsługi produktów inwestycyjnych (unit-linked)

Oferujemy Państwu rozszerzenie funkcjonalności systemu TIA 7 o gotowy moduł obsługi produktów inwestycyjnych. Umożliwia on proste, szybkie i w pełni parametryczne rozszerzenie dowolnego produktu ubezpieczeniowego o część inwestycyjną (produkt unit-linked). Integracja modułu odbywa się poprzez jego parametryzację w TIA Product Center. Po instalacji moduł udostępnia szereg nowych funkcji, między innymi: zdefiniowanie funduszy oraz strategii inwestycyjnych, określenie alokacji składki, obsługę zakupu i sprzedaży jednostek funduszy, transfer między pomiędzy funduszami, zakup i sprzedaż manualną, pełną integrację z modułem szkodowym i modułem księgowym TIA. Moduł implementuje również architekturę TIA SOA, dostarczając interfejsy do zewnętrznego systemu realizującego operacje finansowe.

diagrampl
paramertyzacja

Parametryzacja modułu

W części parametryzacyjnej modułu definiuje się dostępne fundusze inwestycyjne wraz z kosztami ich obsługi oraz kontami modułu księgowego, na których rejestrowane są operacje inwestycyjne oraz ich koszty.

Zawarcie polisy

Po instalacji i konfiguracji modułu, w trakcie wystawiania polisy do produktu, otrzymujemy możliwość określenia podziału składki na część inwestycyjną i ochronną oraz określenia alokacji inwestycji pomiędzy fundusze. Wybór funduszy i alokacji może być wykonywany w oparciu o predefiniowane strategie inwestycyjne.

skladka
polisa

Informacja o stanie funduszy na polisie

Po wystawieniu polisy z częścią inwestycyjną, w ramach przeglądu szczegółów polisy, dostępna jest informacja o aktualnym stanie kont funduszowych danej polisy wraz z operacjami wykonanymi na każdym koncie. Moduł zintegrowany jest z księgowością TIA, więc wpłata składki do polisy automatycznie spowoduje wygenerowanie odpowiednich zleceń zakupu funduszy inwestycyjnych. Operator ma również możliwość wykonania transferów jednostek uczestnictwa między kontami funduszowymi w ramach polisy oraz manualnego zakupu i sprzedaży.

Pełna integracja z modułem szkodowym

  • Moduł integruje się ze standardową funkcjonalnością modułu szkodowego. Rejestracja szkody związanej z częścią inwestycyjną ubezpieczenia powoduje wygenerowanie zleceń sprzedaży funduszu.

szkoda
logoPD

Profi-Data jest Partnerem TIA

  • Nasi konsultanci posiadają wiedzę i sprawdzone metody na wspieranie projektów wdrożeniowych TIA. Ważne dla nas jest, aby nasi klienci otrzymywali dobre i uczciwe usługi doradcze, które pozwolą im na łatwe użytkowanie systemu oraz wpłyną na poprawę funkcjonalności rozwiązań TIA.

Skontaktuj się z nami w celu umówienia prezentacji