Aplikacja self-service dla klientów

W ramach rozszerzenia funkcjonalności TIA Solution oferujemy aplikację typu Self-Service

Aplikacja pozwala klientom towarzystw ubezpieczeniowych na dostęp do swojego konta oraz samodzielną obsługę polis. Predefiniowane szablony produktów pozwalają na szybką konfigurację dowolnych produktów majątkowych, życiowych oraz inwestycyjnych. Zakładanie kont klienckich oraz uwierzytelnianie wykonywane jest w oparciu o dane pochodzące z TIA i bramkę SMS.

Do wymiany danych z systemem TIA aplikacja wykorzystuje gotowy zestaw usług sieciowych udostępnianych przez TIA Solution. Warstwa frontend przygotowana została w oparciu o podejście „responsive web design”, co oznacza, że obsługa aplikacji możliwa jest z poziomu dowolnych urządzeń mobilnych i stacjonarnych. Konfiguracja w całości odbywa się w TIA, co wpływa na obniżenie kosztów oraz czasu wdrożenia i utrzymania, a gotowe interfejsy modułu uwierzytelniania pozwalają na szybką integrację w każdej organizacji.

Profi-Data jest Partnerem TIA

  • Nasi konsultanci posiadają wiedzę i sprawdzone metody na wspieranie projektów wdrożeniowych TIA. Ważne dla nas jest, aby nasi klienci otrzymywali dobre i uczciwe usługi doradcze, które pozwolą im na łatwe użytkowanie systemu oraz wpłyną na poprawę funkcjonalności rozwiązań TIA.

logoPD

Skontaktuj się z nami w celu umówienia prezentacji produktu