Kontakt

Inne dane kontaktowe

NIP: 852-00-02-794
REGON: 810067968
KRS: 0000143673

PROFI-DATA Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 371500 zł.