KNEE TRACKER ™

Baw się dobrze podczas rehabilitacji!

System wspierający klinikę i pacjentów w procesie rehabilitacji po operacji kolana.

KNEE TRACKER ™

Wykonywanie ćwiczeń po operacji jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji. Niestety często pacjenci nie ćwiczą regularnie lub wykonują ćwiczenia niewłaściwie. KNEE TRACKER ™ został stworzony do motywowania pacjentów do wykonywania właściwych i regularnych ćwiczeń. System pozwala również fizjoterapeucie na śledzenie wyników rehabilitacji danego pacjenta. Rozwiązanie zostało zbudowane na zlecenie brytyjskiej kliniki ortopedycznej.

KNEE TRACKER ™ składa się z dwóch części: aplikacji mobilnej i aplikacji back-office.

KNEE TRACKER ™
Aplikacje mobilne z systemem back-office

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna przeznaczona jest dla pacjentów po operacji kolana. Jest ona dostępna na platformy Android i iOS. Aplikacja zawiera plan ćwiczeń do wykonania w danym dniu. Plan ćwiczeń dostarczany jest z części webowej systemu za pomocą REST API. Każde ćwiczenie posiada opis tekstowy i film instruktarzowy.

Gra Go Ollie Go

Wykonując ćwiczenie pacjent może grać w grę. Główną funkcjonalnością jest komunikacja, przetwarzanie i zapis danych z czujników umieszczonych na nodze pacjenta. Podczas ćwiczenia, na podstawie danych pochodzących z czujników w czasie rzeczywistym, pacjent może poruszać bohaterem w grze. Do komunikacji aplikacji z czujnikami wykorzystywany jest standard Bluetooth Low Energy. Po wykonaniu ćwiczenia zebrane dane są przesyłane do części webowej. Aplikacja umożliwia również zaprezentowanie wyników ćwiczeń na wykresach.

Gra Go Ollie Go
Aplikacja back-office

Aplikacja back-office

Aplikacja back-office przeznaczona jest dla personelu medycznego, czyli lekarzy i fizjoterapeutów. W aplikacji przechowywane są dane pacjenta i historia jego rehabilitacji. Operator ma możliwość zdefiniowania planu ćwiczeń na dany dzień dla konkretnego pacjenta. Główną funkcjonalnością jest możliwość śledzenia postępu rehabilitacji pacjenta. Komunikacja między częścią mobilną i webową back-office realizowana jest za pomocą REST API.

Specyfikacja systemu

Aplikacja mobilna KNEE TRACKER ™ została stworzona na urządzenia z systemem Android 5.0+ i iOS 11+. Wspiera różne rozdzielczości wyświetlaczy. Wykorzystano technologie: Bluetooth Low Energy, Java, SWIFT, Lib GDX, REST API.

Aplikacja back-office KNEE TRACKER ™ została stworzona, jako aplikacja webowa, uwzględniająca standard Responsive Web Design. Wykorzystano technologie Spring, Hibernate oraz Primefaces.

Specyfikacja systemu

Tworzymy zaawansowane aplikacje mobilne na platformy Android i iOS. Zapraszamy do kontaktu