Kontakt

Andere kontaktdetails

Ust.Id.Nr.: 852-00-02-794
REGON: 810067968
KRS: 0000143673

PROFI-DATA Sp. z o.o. eingetragen im Unternehmensregister des Amtsgerichts Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Amtsgericht Stettin-Zentrum in Stettin, 13. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters). Höhe des Stammkapitals: 371500 pln